Partner : Eric de Koning – Regem

Eric de Koning van Regem Consultancy (http://www.regem.nl) is samen met Thomas en ondergetekende bedenker van uitzendautos.nl. Vanuit zijn ervaring in de bancaire sector en uitzendbranche levert hij aan zijn klanten diensten op het snijvlak van financiën en strategie. Dit varieert onder meer van het op orde brengen van de financiële administratie door het gebruik van een business intelligence tool, het optimaliseren van de operatie van een uitzendbureau, tot het ontwikkelen en implementeren van dashboards voor de monitoring van KPI’s. Samen met Tincan Auto geeft hij advies aan uitzendbureau’s voor het optimaliseren van vervoersconcepten en financiële en operationele processen.

Eric: “Als de uitzendbranche meer zou sturen op echte KPI’s (key performance indicatoren) zouden ze betere marges draaien. Te vaak wordt er alleen gekeken naar het verleden, op basis van analyses die handmatig in Excel worden gemaakt. Kortom, men stuurt via de achteruitkijkspiegel en mist hierdoor de slagkracht om op tijd in te grijpen, waardoor kostbare tijd en geld verloren gaan.”

No tags for this post.